👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse VT21

Skapad 2021-01-29 13:37 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under terminen kommer du att träna på och utföra olika typer av rörelser i olika sammanhang.

Innehåll

Rörelse  VT 21                                                                            

När: VT 2021

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • styrketräning och uthållighetsträning.
 • att förebygga skador.

Studiematerial

 • Info på classroom.

Arbetssätt

 • Under lektionerna möter du olika rörelser. Det kan både vara individuella aktiviteter eller lagsporter. 
 • Under terminen jobbar vi särskilt med ex. badminton, gymnastik, baseboll, uthållighetsträning samt styrketräning.
 • I samband med uppvärmningar jobbar du med att förebygga skador.

Bedömning

 • Dina kunskaper bedöms fortlöpande under lektionerna och i uppgifter som du lämnar in under terminen.

                                                               Lycka till!!!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9