Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt - Katitzi

Skapad 2021-01-29 14:24 i Kristinelundskolan Östhammar
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med läsning, lässtrategier och textsamtal. Vi kommer att utgå från boken Katitzi av Katarina Taikon som ingår i det läsprojekt som Uppsala Universitet har och som Östhammars kommun deltar i. Vi kommer även under perioden att få kunskap om hur romerna har behandlats i Europa och Sverige under flera hundra år. Hur kan fördomar påverka vårt beteende och vad kan konsekvenserna bli?

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna uttrycka dina tankar och åsikter 
 • kunna förstå och tolka texten vi/du har läst
 • kunna läsa en text med flyt
 • kunna lyssna på andra
 • reflektera över de nationella minoriteterna i Sverige, särskilt romernas historia.

Genomförande

Det kommer du göra genom att:

 • läsa skönlitteratur för barn och ungdomar, tyst och högt tillsammans 
 • prata om texten som du har läst och göra enkla, kronologiska sammanfattningar
 • prata om texten som du läst och göra kopplingar till egna erfarenheter
 • prata om texten som du läst och tolka och samtala om tydligt framträdande budskap i boken

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du läser 
 • hur du sammanfattar en text du läst eller hört och visa att du har förstått dess innehåll
 • hur du samtalar om texter, tolka enkla budskap och koppla texter till egna erfarenheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Katitzi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Läsförståelse, skönlitteratur
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Läsförståelse, skönlitteratur
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: