Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 - Faktatext

Skapad 2021-01-29 14:38 i Kristinelundskolan Östhammar
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Vi lär oss vad som särskiljer en faktatext från andra texttyper och tränar på att skriva egna faktatexter.

Innehåll

När du arbetar i boken "Klara Svenskan- Tala, läsa och skriva" kommer du att få bekanta dig med generella drag för faktatexter: dess struktur och särdrag. Att jämföra och se skillnad på fakta och åsikter samt ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika källor kommer du också få träna på. 

 

Målet med arbetsområdet:

Tala

Jag kan:

 • redovisa med hjälp av stödord
 • få med redovisningens tre delar: 
  -inledning
  -innehåll
  -avslutning

Skriva

Jag kan:

 • skriva rubrik och inledning
 • skriva underrubriker
 • använda ämnesspecifika ord
 • välja passande bild och skriva bildtext
 • använda skiljetecknen:
  -punkt
  -kommatecken

Läsa

Jag kan:

 • urskilja faktatextens struktur
 • förutspå textens handling
 • reda ut oklarheter i texten
 • plocka ut stödord
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst
 • skilja åsikt från fakta
 • tolka information från olika källor

Uppgifter

 • Stöd när du ska skriva din faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: