Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik, poesi, dikter...

Skapad 2021-01-29 14:54 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Lyrik, poesi, dikter... tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, ett slags gitarr). Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla!

Innehåll

ELEVPLANERING v.3-8: 

 

 

Förväntat resultat - VAD ska eleven kunna efter arbetsområdet?

Du ska visa grundläggande förståelse för vad olika dikter handlar om och kunna ge enkla beskrivningar om diktens innehåll, samt budskap.

Du ska ha visat din förmåga att skriva och läsa en dikt och kommentera minst en dikt utifrån mallen för diktanalys.

Du ska ha visat att du kan bedöma din arbetsinsats och kunskap i matrisen och skriva en kommentar om hur det har gått och vad du har lärt dig. 

 

Undervisning och övning - HUR ska eleven få jobba med arbetsområdet/uppgifterna?

 

Du får lära dig vad lyrik/poesi/dikt är genom att vi läser, pratar och tittar på filmklipp med olika poeter.

 

Du får lära dig hur man kommenterar dikter utifrån en mall.

 

Du ska få skriva en gemensam dikt med klassen, en i par och en egen. Läsa upp en dikt/spela in en dikt.

 

Du ska få träna på att bedöma din arbetsinsats och kunskap i en bedömningsmatris.

 

Vilka indikatorer = all information (skriftligt, muntligt, aktivt deltagande med mera), som visar läraren vad eleven förstår, ska du titta på under arbetsområdet?

Vi kommer observera din förmåga att:

 - aktivt delta (både muntligt och skriftligt) i undervisningen inom texttypen lyrik/poesi/dikt.

 - kommentera dikter utifrån en mall (både muntligt och skriftligt).

- skriva en gemensam dikt med klassen, en i par och en egen. Läsa upp en dikt/spela in en dikt.

- bedöma din arbetsinsats och kunskap i en bedömningsmatris.

 

Examinationsuppgifter - de uppgifter du som lärare tänker använda för att kolla vad eleven förstått av undervisningen. Uppgifterna ska ha en tydlig koppling till kunskapskraven i åk 6 eller åk 9.

 

Du ska få skriva/läsa/medverka till tre dikter och kommentera minst en dikt utifrån mallen för diktanalys.

 

Kunskapskrav: Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Du ska få bedöma din arbetsinsats kopplat till ditt skrivande/läsande.

 

 

Kunskapskrav: Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Bedömning - HUR bedöms elevens prestationer/arbete. Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Lyrik, poesi, dikter, åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva dikt
Jag har jobbat med flera olika dikttekniker och...
... skriver/läser dikter med viss variation, enkla ordval och enkelt språk. I huvudsak fungerande texter och muntlig förmåga.
... skriver/läser med relativt god språklig variation/läsförståelse. Jag har relativt väl anpassat uttryck till olika dikttyper. Utvecklade beskrivningar och bildspråk.
... skriver/läser med god språklig variation, väl fungerande anpassning till olika dikttyper. Välutvecklade beskrivningar, bildspråk och ordval. Min läsförmåga är mycket god och anpassad till texttypen.
Analysera dikt
Jag...
... förstår vad olika dikter handlar om ungefär och kan ge enkla, kortare beskrivningar om dess innehåll samt budskap.
... förstår vad olika dikter handlar om och kan ge relativt utvecklade beskrivningar om dess innehåll, budskap och bildspråk.
... förstår vad olika dikter handlar om och kan ge välutvecklade och nyanserade beskrivningar om dess innehåll, budskap och bildspråk.
Bedöma min arbetsinsats Jag...
...kan med enkla ord och meningar analysera min arbetsinsats och kommentera min kunskapsutveckling.
...kan relativt utvecklat analysera min arbetsinsats och kommentera min kunskapsutveckling.
...kan välutvecklat analysera min arbetsinsats och kommentera min kunskapsutveckling. Jag kan sätta ord på vad jag kan utveckla framåt..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: