Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-01-29 15:20 i Förskolan Slätta Falun
Vi använder oss av materialet med Spågumman Julia som förutspår, Fröken Detektiv som reder ut och förklarar, Frågeapan som är nyfiken och ställer frågor och Coboj-Jim som sammanfattar.
Förskola
Högläsning hjälper till att utveckla barnens ordförråd och ger barnen en språklig medvetenhet. Barnens empati och självkänsla ökar om de får höra böcker och sagor.

Innehåll

Spågumman Julia: förutspår. 

Visa bilden först, ställ hypoteser, tala om vad boken/kapitlet heter, vad tror du det handlar om? Jag tror...

 

Fröken Detektiv: reder ut.

Vad betyder det här? Ordrikedom, hitta ord och ta reda på vad det betyder. Vad menas med...

 

Fråge-Apan: ställer frågor. Var, vem, när, varför, hur vet jag, vad menas med, jag förstår inte...

 

Coboj-Jim: sammanfattar, vad hände? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: