Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No- Vatten och luft

Skapad 2021-01-29 15:44 i Kristinelundskolan Östhammar
Vatten och luft åk 4
Grundskola 4 Teknik Kemi
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och luft varken syns eller luktar. Men vad är vatten och luft egentligen och vad har de för egenskaper? Det ska du få lära dig mer om i följande arbetsområde.

Innehåll

Du ska lära dig om:

 • Vattnets egenskaper, olika former och kretslopp.  
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Lära dig att beskriva och ge exempel på några vanliga atomer, molekyler och kemiska föreningar, t.ex. vatten, syre och koldioxid.
 • Tekniska system som t ex avloppssystem, vattenverk och reningsverk.

 

Begrepp inom arbetsområdet:

Atom, molekyl, avdunstning, aggregationstillstånd, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, vattnets kretslopp, koldioxid, syre, växthusgaser

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi har genomgångar och diskussioner.

- Vi läser faktatexter enskilt eller tillsammans. 

- Vi diskuterar ord och begrepp.

- Vi arbetar med olika typer av uppgifter.

- Vi tittar på film tillsammans.

- Vi gör några undersökningar tillsammans.

 

Så här kommer du redovisa det du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du dokumenterar och arbetar med olika uppgifter.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under genomgångar och i diskussioner.

Du visar dina kunskaper i en avslutande kunskapskontroll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: