Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen, vecka 6

Skapad 2021-01-29 15:55 i Sundby skola Ekerö
Grundskola F
Vi arbetar med tema kroppen och bokstaven K. Bokstavspersonen "Kalle Kropp" besöker klassen och vi lär oss om kroppsdelar, våra sinnen och vad kroppen behöver för att må bra.

Innehåll

Mål

 • Att känna till våra sinnen smak, lukt, syn, hörsel och känsel
 • Att kunna kommunicera kring vad kroppen behöver för att må bra
 • Att veta hur bokstaven K låter och ser ut
 • Att känna några geometriska kroppar (ex klot eller kub)

 

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Kalle Kropp" som samtalar med eleverna om bokstaven K och vad kroppen behöver för att må bra. Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi samtalar, tittar på bilder/filmer samt utforskar och testar våra sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och känsel) genom olika övningar och experiment.
 • Vi lär oss namnen på våra kroppsdelar genom att lyssna, samtala, läsa/skriva, sjunga, titta på bilder och koppla bild med ord.
 • Vi läs oss om vad kroppen behöver för att må bra genom att lyssna, samtala, leka, dansa och avslappningsövningar.
 • Vi arbetar med bokstaven Kk, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 •  Vi lär oss om några geometriska kroppar genom att lyssna, samtala, titta på bilder och konkret material, jämföra olika former titta på film samt arbete i matematikboken Eldorado.

 

Bedömning

 • Du visar att du känner till våra sinnen genom att berätta, kommentera, koppla sinne till rätt kroppsdel, delta i aktiviteter där vi utforskar och testar våra sinnen.
 • Du visar att du kan kommunicera kring vad kroppen behöver genom att berätta, kommentera, visa med bilder och delta i olika aktiviteter vi gör med kroppen.
 • Du visar att du känner igen några geometriska kroppar genom att  ex namnge några, visa med bilder/konkret material.
 • Du visar att du kan bokstaven K, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: