Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-01-29 21:42 i Sundbornsskolan Falun
Pedagogisk planering inom temaområdet vatten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och dessutom det viktigaste ämnet vi har här på jorden. Alla levande varelser behöver vatten. Visste du t.ex. att vattnet som rinner ur våra kranar kan ha druckits av dinosaurier en gång i tiden? Barnen på stenåldern kanske badade i det? Vi kommer under ett antal veckor att göra undersökningar och arbeta kring temat vatten.

Innehåll

Syftes mål

Arbetet med temat vatten ska syfta till att eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda naturvetenskapliga begrepp och modeller för att förklara samband i naturen

Centralt innehåll

 • vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning,kondensation, smältning och stelning

Begrepp

 • hypotes
 • resultat
 • slutsats
 • avdunstning
 • kondensation
 • smältning
 • stelning

Mål med arbetsområdet

Eleven ska

 • kunna vattnets olika former d.v.s. fast form, flytande form och gasform
 • kunna beskriva vattnets egenskaper i dess olika former 
 • känna till  vattnets kokpunkt och fryspunkt 
 • känna till vattnets kretslopp 
 • kunna göra enkla undersökningar och dokumentationer 

 Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbetsblad
 • EPA 
 • Kolla på filmer 
 • Göra undersökningar

 

Bedömning

Bedömningar kommer att ske under arbetets gång, vid undersökningar, dokumentationer och diskussioner med elever.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: