Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - Språklära

Skapad 2021-01-30 07:31 i Öregrunds skola Östhammar
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med språkliga regler och grammatik. Vi kommer att träna stavningregler, meningsuppbyggnad, ordkunskap, ordklasser samt satslära.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • känna till stavningreglerna för ljuden ng-, n-, m-, j-, tj-, sj-, ä- samt dubbelteckning.
 • kunna förklara begreppen suffix och prefix.
 • kunna de vanligaste förkortningarna samt initialord.
 • kunna när man säger var eller vart, en eller än. 
 • känna till några liknelser och metaforer. 
 • kunna ordklasserna, substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner.
 • känna till ordklasserna adverb och konjunktioner. 
 • känna till subjekt och predikat. 

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att jobba med boken "Klara Svenskan" 
Vi kommer ha gemensamma genomgångar och då är det viktigt att du är med och diskuterar.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans
Vi kommer att göra tester för att se att vi befäst kunskaperna.

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på testerna.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: