Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, NTA fjärilars liv, åk 1

Skapad 2021-01-30 16:56 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering utifrån NTA-temat "Fjärilars liv".
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
En bit in på vårterminen kommer vi att arbeta med NTA-temat "Fjärilars liv". Då vi steg för steg får följa fjärilens liv genom alla stadier.

Innehåll

Arbetssätt: Vi kommer att:

 • Arbeta praktiskt, kreativt och teoretiskt.
 • Delta aktivt på lektionen både muntligt och skriftligt
 • Följa fjärilens olika utvecklingsstadier i verkligheten.
 • Läsa och skriva faktatexter om fjärilar.
 • Lära oss mer om vad en näringskedja är. 
 • Utföra enskilda naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentera undersökningar och resultat  
 • Titta på film, framställa bilder och modeller. 

Bedömning: När temat är avslutat ska du kunna uppvisa kunskaper om:

 • känna till fjärilens livscykel.
 • känna till hur fjärilen anpassar sig efter olika årstider.
 • Förstå hur en enkel näringskedja kan fungera. Vem äter vad!
 • Kunna skriva en enkel faktatext och rita en bild till texten.
 • Kunna redogöra (dokumentationerna) för undersökningarna och resultaten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: