Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska Fklass

Skapad 2021-01-30 20:14 i Nykils skola Linköping
Grundskola F – 9 Svenska
Grovplanering för område "språk och kommunikation"

Innehåll

Våra arbetsmetoder:

Skolplus material "Bokstavståget" både digitalt och i pappersform. I detta material tränas både att skriva bokstäverna och att identifiera bokstavsljudet i ord för att sedan koppla samman detta och skapa ord.

Träna på att tala inför gruppen, uttrycka tankar och ideer, ställa frågor, uppmuntra kritiskt tänkande "hur tänker du nu?"

Arbeta med rim ramsor, drama sånger, ordlekar och språkexperiment, texter, rytmer

Berättande till bilder, tidsföljd, återberätta handling i böcker

Lyssnande vuxna

IKT som verktyg

Kartläggning; bokstavskänndedom 3 gånger om året samt kartläggning i språkförståelse av spec.lärare

Högläsning i både små och stora grupper

Biblioteksbesök'

Utgå från barnens intressen för att söka fakta och förståelse inom olika områden.

 Våra mål:

Våga tala inför gruppen

uttrycka egna tankar

kunna rimma, känna igen minst 4 bokstavsljud

koppla ihop ljud och bokstav

kunna skriva och känna igen sitt namn

Forma bokstävers, ha god pennfattning

Berätta till bilder

Har fått möjlighet att använda sig av IKT

Utvärdering/kvalitetsarbete/dokumentation

Barnens egna arbetsmaterial

Kartläggning och resultat av denna för att planera fortsatt arbete

Elevintervjuer

Utvärdering av arbetsområdet slutet av terminen

Utvärdering av arbetsmoment efter avslut av dem.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: