Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malayalam F- 2

Skapad 2021-01-30 22:32 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 2
Under den här terminen kommer vi att jobba med alfabetet och tolkningen av enkla texter såväl som att skriva korta meningar och berättelser. Vi ska träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi malayalam och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, sjunga och spela spel och använda digitala verktyg.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

- att samtala och berätta om upplevelser och händelser;

- att läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag;

- att återberätta textens innehåll som du har läst eller hört;

- att skriva bokstäver, ord, meningar och korta berättelser, brev eller redogörelser så att man kan förstå.

 

Dessa förmågor tränar vi genom att:

- läsa, skriva och uttala bokstäverna (fsk);

- lyssna på sånger, titta på korta filmer och genom bilder/lek (fsk - åk 2);

- läsa enkla texter och diskutera vad vi har läst, enskild eller i par (åk 2);

- skriva egna texter av olika slag (beskrivningar, korta berättelser) (åk 2);

- tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna (fsk - 2);

- använda digital verktyg (Kahoot,Quizlet, Bitsboard) (fsk - 2).

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

  • kan läsa, skriva och uttala bokstäverna i det italienska alfabetet;
  • kan beskriva en bild;
  • kan läsa enkla ord/meningar eller berättelser/faktatexter och kan återberätta handlingen muntligt;
  • kan förstå det viktiga i berättelser och faktatexter; 
  • kan skriva enkla meningar/ korta berättelser;
  • kan använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter;
  • kan delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: