Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - Leransikte med budskap

Skapad 2021-01-31 11:16 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F – 9 Bild
I förra uppgiften jobbade vi med bildanalyser och diskuterade att det finns ett bildspråk. Nu ska ni själva få testa på att förmedla ett budskap genom att skapa varsitt leransikte mot en pappersbakgrund. Syftet är att ni ska öva på att uttrycka en åsikt med hjälp av bildspråket i kombination med text. Hur uttrycker man sin åsikt på bästa sätt? Vi kommer i samband med detta att även prata om målgrupp, sändare och mottagare. Uppgiften avslutas med en utställning i det Blå Galleriet på skolan där ansiktena kommer att hängas för allmän beskådan.

Innehåll

Bildframställning 
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning 
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.


Kunskapskrav
(betyg E)
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: