Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DK 4. Ledaren i gruppen

Skapad 2021-01-31 14:46 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Hej och välkommen till området " Ledaren i gruppen" . I detta arbetsområde kommer vi att behandla allt från grupprocesser till hur vi hanterar konflikter. Vi arbetade med olika ledarskapsformer i den föregående delkursen där vi nu arbetar mot ledaren och gruppens lärade. Ett lärande gör olika ont beroende på hur medveten indvidien är kring sina brister och tillgångar i mötet med andra.

Innehåll

Schema för arbetsområdet: 

V. 5

 Intro DK 4. Ledaren i gruppen 

V. 6

 Gruppdiskissioner samt arbete med grundbegrepp

V. 7

 Gruppdiskussioner samt arbete med grundbegrepp 

V. 8

Sportlov

V. 9

 Arbeta med grundbegrepp samt  diskussion av sluttupgift ( filmvisning) 

V. 10

 Arbeta med slutuppift 

V. 11

 Arbeta med slutuppgift 

V. 12

 Nyt område DK 5. Motivation & Strategier 

Matriser

Led
DK 4. Ledaren i gruppen

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Begrepp- teorier modeller
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Övervägande del av C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Övervägande del av A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Exempel och sammanhang
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika exempel och sammanhang.
Övervägande del av C
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika exempel och sammanhang.
Övervägande del av A
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika exempel och sammanhang.
Gruppen och konflikthanteringen
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Övervägande del av C
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Övervägande del av A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Övervägande del av C
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Övervägande del av A
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: