👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Theme: A lesson bout life

Skapad 2021-01-31 17:02 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
“Just like [Anne Frank], I knew the feeling of discrimination and to be looked down upon … like her, ‘I sometimes feel like a bird in a cage and just want to fly away.’ The first thing that came to my mind was that Ms. G was right. I did find myself within the pages of the book, like she said I would” Diary 36, the Freedom Writers Diary Freedom Writers is a film about a young, idealistic teacher, Erin Gruwell (played by Hilary Swank) and her class of racially mixed students at Wilson High School in Long Beach, California. It is based on a true story. The film is set in 1994 following the 1992 race riots in Los Angeles which were sparked by the televised police bashing of Rodney King. The film’s title refers to a book of the students’ writing, published in 1999, on which the film is based – The Freedom Writers Diary.

Innehåll

 

Lgr 11, engelskämnets syfte och lärandemål

Eleverna ska:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • möta texter och talat språk för att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Undervisning

 • Se filmen ”Freedom Writers”

 • Diskussioner i liten grupp och i helklass

 • Arbeta med frågor till filmen

 • Kortskriva din egen Freedom diary

 • Arbeta med respons

 • Skrivuppgift

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

 • Hur du deltar i diskussionerna

 • Hur du arbetar med frågorna till filmen

 • Hur du arbetar med dig egen Diary

 • Din skrivuppgift
 • Ett läsförståelseprov
 • Ett hörförståelseprov

 

 

 

Uppgifter

 • A lesson about life

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.