👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livskunskap och social kompetens

Skapad 2021-01-31 17:36 i 068821 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 14 Stockholm Bromma
Förskola
Vår strävan är att barnen får förståelse för olika känslor och att alla känslor är okej att känna och visa

Innehåll

Vi pratar om känslor och benämner dem när vi och barnen har dem

Att det är okej att känna och visa känslor, men inte alltid att agera enligt känslan

Vi skapar platser där barnen kan leka tillsammans 

Vi skapar lektid

Läser böcker om olika känslor

Lånar böcker om känslor

Läsa böcker om känslor och prata om det vi läser

Tröstar ordentligt när någon är ledsen

Vara känslomässigt stöd och hjälpa att reglera vid ilska

Uppmärkasamma och förstärka när barnen hjälper/ är tillmötesgående/ göra något omtänksamt genom att säga vad vi såg ”vad fint att du gav boken till Lisa, såg du vad glad hon blev” osv

Kompissol med de äldsta barnen med positiva solstrålar, dvs frågar barnen tills vi kommit fram till det positiva ”så här gör vi”-budskapet.

Massage och massagesagor 

Berätta för Johan att maten var god och göra en teckning som uppskattning och lämna tillsammans

Vi har böcker om känslor framme

Lånar böcker om känslor

Bilder i hemvrån på människor med olika känslor, unga, barn, gamla, olika hudfärg, olika kön. Tänka på att inte förstärka normer med bilderna vi sätter upp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18