👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-01-31 17:45 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Naturkunskap
Efter att ha arbetat med området kan du beskriva människokroppens byggnad i stort och hur olika delar är sammankopplade med varandra. Du kommer att ha kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Innehåll

Centralt innehåll:

Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad och funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.