Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5 vt 21 Vasatiden

Skapad 2021-01-31 21:01 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 5 Historia
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om Vasatiden. Hur Gustav Vasa tog makten och gjorde Sverige till ett enat rike samt hur hans söner fortsatte styra Sverige.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • redogöra för hur Gustav Vasa flyr och får makten i Sverige

 • ge exempel på källor som använts för att skildra Gustav Vasas liv och resonera kring deras trovärdighet

 • beskriva hur Martin Luthers idéer når Sverige och Gustav Vasas roll i reformationen

 • ge exempel på uppror mot Gustav Vasa och förklara orsaken till upproren.

 • redogör för handelsorganisationen Hansans förhållande till Gustav Vasa

 • beskriva hur Sverige blir ett arvrike och ge exempel på regenter som efterträder Gustav Vasa

 • förklara vad t ex Nordiska sjuårskriget och krigen med Ryssland handlade om.

För att lära dig kommer du att:

 • Få lärarledda genomgångar där du kommer få bekanta dig med olika historiska händelser som har stor betydelse under Vasatiden.
 • Genomföra diskussioner i par och i grupp.
 • Få genomföra grupparbeten.
 • Läsa texter kopplade till ämnet i läromedlet "Historia" samt texter delade på Google-classroom 
 • Se filmer kopplade till ämnet på NE.se samt Gleerups 

Du visar att du kan när:

 • du deltar i diskussionerna i klassrummet
 • du genomför uppgifterna på lektionerna samt i Google-classroom 
 • du deltar aktivt under lektionerna
 • du deltar och genomför grupparbetena samt redovisar dessa
 • du genomför provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 5 vt 21 Vasatiden

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan inte ge några exempel på källor som skildrar Gustav Vasa och du har svårt att resonera kring huruvida en källa är trovärdig eller inte.
Du kan ge exempel på några olika källor som skildrar Gustav Vasa och du kan på ett enkelt sätt resonera om huruvida en källa är trovärdig eller inte.
Du ger exempel på flera olika källor som skildrar Gustav Vasa och kan resonera utförligt huruvida en källa är trovärdig eller inte.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan inte beskriva hur Martin Luthers ideér når Sverige.
Du kan beskriva hur Martin Luthers ideér når Sverige.
Du kan beskriva hur Martin Luthers ideér når Sverige samt förstå sambandet mellan Martin Luther och reformationen.
Du kan inte beskriva vilken roll Gustav Vasa hade under reformationen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva Gustav Vasas roll i reformationen.
Du ser samband mellan Martin Luther och reformationen samt beskriver Gustav Vasas roll i reformationen och vilken skillnad det blir för Sverige.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
Du kan inte redogöra för hur Gustav Vasa flyr och får makten i Sverige.
Du kan redogöra för hur Gustav Vasa flyr och får makten i Sverige.
Du kan utförligt redogöra för hur Gustav Vasa flyr och får makten i Sverige.
Du vet att fler regenter följde efter Gustav Vasa men har svårt att beskriva vilka det är och varför just de fick bli regenter.
Du kan beskriva hur Sverige blir ett arvrike och ge exempel på regenter som efterträder Gustav Vasa.
Du kan beskriva hur Sverige blir ett arvrike och ge exempel på skillnader mot hur Sverige styrs innan. Du ger exempel på regenter som efterträder Gustav Vasa och du kan berätta något om dem
Du känner till handelsorganisationen Hansan och Gustav Vasa förhållande men har svårt att beskriva deras förhållande till varandra.
Du redogör för handelsorganisationen Hansan och förhållandet till och mellan Gustav Vasa.
Du kan utförligt beskriva handelsorganisationen Hansans roll i Gustav Vasas framgångar samt se hur detta påverkar Gustav Vasas roll som regent.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du vet inte vem Christofer Columbus var eller vad han upptäckte.
Du kan berätta vem Christofer Columbus var och vad han upptäckte.

Grupparbete

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du har inte genomfört grupparbetet på ett godtagbart sätt.
Du har genomfört grupparbetet på ett godtagbart sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: