Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V5-8 Värdegrund/rörelse

Skapad 2021-01-31 21:36 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Värdegrunden:Glad/ledsen och rörelseaktiviteter.

Innehåll

Värdegrund/rörelse

 

Varför

Läroplansmål

Förståelse och medmänsklighet. När man ser någon som är ledsen ska man vilja hjälpa/muntra upp hen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra.

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje männsikans egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 

Rörelse.Barn som rör sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga.

-Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om si. hälsa och sitt välbefinnande

 

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi kommer att erbjuda barnen redskap till att både kroppsligt och verbalt kunna uttrycka sina känslor i det sociala samspelet. 

Vi kommer att arbeta med kompisböckerna, polyglutt , känslobilder, flanosagor, figursagor etc.

Var

(rum, plats, situation)

Under hela dagen då det uppstår känslor. Men vi kommer att fokusera extra mycket på det i våra grupper på förmiddagen.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att ha bilder på olika känslor.

Titta på grodans och hans vänner.

Vi kommer att läsa kompis böckerna och prata om vad som händer i boken.

Vi kommer att sjunga sånger som rör de olika känslorna.

t ex  klappa händerna när du är riktigt glad.

Vi kommer att dramatisera hur känslorna glad och ledsen kan se ut och kännas

Lyssna på sagor på polyglytt

Vi kommer att läsa flanosagor och figursagor och prata om hur det känns för huvudkaraktärerna(Max bil, Bockarna bruse etc.

Våra prioriterade mål: Hållbar utveckling och barns inflytande kommer att genomsyra undervisningen.

Vi ställer frågor till barnen om känslorna.

Hur ser du ut när du är ledsen, arg?

När är du glad/ledsen?

 

 

 

När

Tid för genomförande

I våra grupper på förmiddagen. Men även under hela dagen.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Personalen på Kompassen och Livbojen

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: