👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V6. Chapitre6. Plus de télé 43 -47

Skapad 2021-02-01 00:47 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Moderna språk - språkval
Får du träna mer på veckodagarna och klockan Får du veta lite om tv i frankrike Får du veta lite omstaden Marrakech i Marocko Får du prata om film och tv Får du träna mer på verbet aimer Får du tala om vad du gillar och inte gillar Får du sjunga sången Accro de la télé

Innehåll

V5

 

Lundi/Måndag

12-12:50

Lektion 1

Expression écrit/ skriftligt uttryck

La famille

 

Mardi/Tisdag

Lektion2

09:40-13:30

Vocabulaire et grammaire/ Ordförråd och grammatik

 

1-J’habite: jag bor,   2-un collégien/collégienne /en högstadieelev  ,3- tu passes(passer): du tillbringar , 4-mes parents: mina föräldrar, 5-divorcés: skilda, 6-chez:hos, une semaine: en vecka, 7-à la compagne: på landet , 8-toujours:alltid,  9-je veux: jag vill ha  , 10-c’est dommage: det är synd,  11 j’aime :jag tycker om  , 11- on mange : äter 

12-Je fais un bisou:  jag ger en puss, kyss, 13- horrible: hemskt :

 

Jeudi/ Torsdag

Lektion3

10-10:50

Texte film  och teve i frankrike page 44

Chanson accro de la télé page 45

Exercices/ övningar

Page 56,n:3,4

Page 57,n:5,6