👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De stora romanernas tid

Skapad 2021-02-01 08:04 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
I den här uppgiften ska du välja en av 1800- talets stora författare och presentera denne muntligt inför klassen enskilt eller i grupper om två.

Uppgifter

  • Manus och källor

Matriser

Sve
De stora romanernas tid

Rubrik 1

E
C
A
Den muntliga redovisningen
Du kan i förberedda redovisning förmedla egna åsikter och tankar inför en grupp. Detta sker med viss säkerhet.
Du kan med viss säkerhet i förberedd redovisning förmedla tankar och åsikter inför en grupp på ett nyanserat sätt.
Du kan med säkerhet i förberedd redovisning på ett effektfullt sätt redogöra för tankar och åsikter inför en grupp.
Litteratur
Du kan göra en fördjupad, textlitterär analys utifrån ett tema, en genre och ett författarskap
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre och ett författarskap.
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre och ett författarskap ur flera perspektiv.
Analys
Du kan använda dig av litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ge stöd för sin tolkning genom belägg från texter
Du kan använda dig av litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ge stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texter
Du kan med säkerhet använda dig av litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ge stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texter
Källor
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du kan även värdera och kritiskt granska källorna.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du kan även värdera och kritiskt granska källorna och dra relevanta slutsatser utifrån källorna
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du kan även värdera och kritiskt granska källorna och på ett skickligt sätt dra relevanta slutsatser utifrån källorna
Uppgiften i stort
Du presenterar en författare och dess verk samt den tid de levde i på ett intresseväckande sätt som är anpassat efter mottagare. Du använder dig av egna ord. Du fördjupar dig i ett av verken och analyserar det. Du gör någon jämförelse med till exempel andra verk, en film etc. och du använder ett digitalt presentationsmedel som ger stöd åt din redovisning.
Din redovisning är effektfull och ger en god bild av den valda författaren och dess verk och din redovisning är väl anpassad efter mottagaren. Du använder begrepp på ett naturligt sätt som tydligt visar att du har förstått innebörden. Ditt digitala hjälpmedel är väl sammanfogat med redovisningen. Din analys är välgrundad och ger tydliga tolkningar och egna kommentarer. Dina jämförelser med andra verk, filmer etc. är välgrundade.
Din redovisning är mycket effektfull och ger en nyanserad bild av den valda författaren och dess verk. Ditt digitala hjälpmedel är mycket väl sammanfogat med redovisningen. Din analys är nyanserad och ger intressanta tolkningar och egna kommentarer. Dina jämförelser med andra verk, filmer etc. är slående och mycket väl valda.