Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi

Skapad 2021-02-01 09:16 i Aspenässkolan Lerum
Skapelsemyter är ett temaarbete för åk 2 där vi arbetar med skapelsemyter från olika delar av världen. Vi lär oss även om nordiska och antika gudar och hjältar.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi att lära oss om olika myter och berättelser om hur världen skapades. Hur tänkte man i olika delar av världen att jorden och människorna skapades? Hur tänkte vi här i norden för länge sedan? Vi kommer också att lära oss om de nordiska gudarna samt vilka gudar som fanns i antiken och hur kan vi se spår av dessa idag.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att du utvecklar dina kunskaper och din förståelse kring nordisk och antik mytologi. Du kommer att utveckla dina kunskaper om skapelsemyter och kunna se skillnader men också likheter mellan dem. Du kommer att få lära dig om några olika gudar och hjältar och hur man kan se spår av dem i vår tid. 

 

Mål

Du ska kunna:

 • berättat om olika skapelsemyter och kunna se likheter och skillnader mellan dessa.
 • öka dina kunskaper kring att det finns olika tankesätt för hur världen skapades.
 • berätta om några nordiska gudar och hjältar.
 • berätta om några av antikens gudar och hjältar.
 • berätta några berättelser ur nordisk mytologi samt från antikens mytologi. 

 

Undervisning

Du kommer att få

 • Se filmer
 • Läsa/ lyssna till sagor och berättelser
 • Delta i gruppdiskussioner och gruppuppgifter
 • Arbeta med enskilda uppgifter 

Bedömning 

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • kunna berätta om någon/några skapelsemyter.
 • kunna berätta om någon/några nordiska gudar.
 • kunna berätta om någon/några antika gudar.
 • vara aktiv i gruppdiskussioner samt på lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: