Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländans Bokklubb

Skapad 2021-02-01 09:39 i 223241 Förskolan Trekanten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sländan har en bokklubb där vi har boksamtal i smågrupper.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

 

Syfte:

 

 

Varför startar detta projekt? 

Vi ville att inte bokläsandet bara skulle bli en mysig stund och en spontanaktivitet eller mellanaktivitet.

Vi såg ett behov i barngruppen att hjälpa barnen att upptäcka böcker och ge utrymme till reflektion.

Att alla barn får möjlighet till detta, och inte bara de barn som själva dras till att titta i böcker och lyssna på böcker.

 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

När vi har högläsning är barnen intresserade och tycker om att lyssna. 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Att skapa spänning och lust till böcker och läsning. Att "äntligen är det bokklubb igen"!

Att en bok inte tar slut bara för att vi läst klart den. Den fortsätter i tankarna och i verksamheten och kan utvecklas vidare.

Att utveckla sitt reflekterande och förmåga att associera till egna erfarenheter och livssituation.

Att utveckla sitt förmedlande av ens tankar och reflektioner till varandra.

 

Vad i förskolans läroplan stödjer vi oss på? 

 

 Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Undervisningsplan

 

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

En gång i veckan, tisdag-onsdag-torsdag uppdelat på tre fasta smågrupper. För att inte samma grupp ska få läsa veckans bok först varje vecka, blandar vi vilken grupp på vilken dag. Vi ser också till vilka barn som är närvarande den dagen.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

 

Vi har en bokklubblåda. Där finns en färdigskriven mall som vi följer.

Sedan har vi även papper och pennor i lådan för att illustrera utifrån boken.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barnen, utefter tre fast smågrupper med 6-7 barn i varje grupp (grön, gul, röd). En pedagog håller i detta, samt att vi roterar att hålla i projektet på tre pedagoger.

 

Hur ska projektet dokumenteras?

Genom för förskrivna mall, kamera och vid behov anteckningar vid sidan av.

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom att vi har smågrupper på 6-7 barn kan vi lättare se vilka som tagit in boken när vi har boksamtal. Fler barn vågar också ta utrymme att prata som de kanske inte vill i hela barngruppen. Lärprocesserna synliggörs genom våra dokumentationer och vidare genom gemensamma och individuella lärloggar på Skolplattformen.

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

 • Läsa en bok som vi pedagoger har valt, utefter vad vi håller på med just nu, aktuella händelser, eller något vi sett i barngruppen som behöver lyftas.
 • Att vi lägger tid på själva boken som sådan. Gå igenom titel, författare, läsa baksidan på boken.
 • Att barnen får samtala och reflektera kring bokens handling.
 • Att vi lyfter "veckans ord", ett ord hämtat från boken.
 • Att barnen får rita något utifrån boken
 • Att bokens omslag kopieras, skrivs ut och hängs upp på väggen, så att barnen även senare kan återkoppla och prata kring boken i spontana möten, lekar m.m.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: