Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, klimat och vegetation

Skapad 2021-02-01 09:41 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Väder, klimat och vegetation
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under några veckor framöver kommer vi att studera klimatet, olika typer av klimat och vad skillnaderna beror på. Vi kommer också att komma in på den aktuella diskussionen kring klimatförändringar.

Innehåll

 

Väder, klimat och vegetation

Syftet med undervisningen

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att

 • analysera klimatet (att se vad som påverkar klimatet)
 • se hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor
 • se samband mellan klimat och vegetation, mellan klimat och befolkning
 • tolka kartor, tabeller och diagram

( Skolverket Lgr 11:

 

-          analysera hur naturens egna processer formar livsmiljön

 

-          göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.)

 

 Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha

 

-          gemensamma genomgångar

 

-          diskutera olika väderfenomen och förklaringar till dessa

 

-          arbeta med olika typer av kartor, tabeller och diagram

 

-          titta på filmer som vi sedan diskuterar

-     gruppuppgift

Uppgifter

 • Veckoplanering klimat och vegetation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
SO-bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (förstå innebörden och kunna använda begreppen i olika sammanhang)
Du har goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du kan beskriva enkla samband. (orsaker, konsekvenser, samband, jämförelser, för- och nackdelar, hitta lösningar, växla perspektiv)
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang med förhållandevis väl underbyggda argument. Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang med väl underbyggda argument. Du beskriver komplexa samband .
Diskussion
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (argumentera för en åsikt, föra ett logiskt resonemang)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med välutvecklade resonemang och välutvecklade argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: