👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delfinens projektplanering 2020/2021

Skapad 2021-02-01 10:09 i Vendelsö Östra förskoleområde Haninge FSK/GR
Förskola
Vi skapar relationer till naturen och jobbar med hållbarhet på olika sätt. Genom sopsamlarmonstret Aqua-Liv har fokus hamnat på vatten

Innehåll

Haninge kommuns gemensamma projekt "Vär(l)den av möten" handlar om barns relation och utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På Gladan har vi valt att jobba med "Natur - levande och icke levande" då det var ett områdes som alla avdelningar kunde relatera till. Vi tycker det är ett viktigt ämne som ligger i tiden och vill ta vara på barnens omtanke för varandra och det som finns i naturen.

 

Förskolans gemensamma syfte: 

Att använda naturen som ett sätt att utforska och skapa förståelse för det som vår natur har att erbjuda samt att synliggöra barnens tankar och idéer om naturen. Att alla barn ska få möta naturen både inne och ute genom alla sinnen

 

 

På Delfinen har vi sett att barnen intresserar sig mycket för det som finns i naturen, både på gården, i vår närmiljö och i skogen. Vi har hittat ett material som vi haft som grund i vårt projekterande där barnen får möta olika sopsamlarmonster och dess egenskaper.​​ I höstas kom ett nytt sopsamlarmonster till oss "Aqua-Liv" vilket gjorde att fokus hamnade på vatten. Aqua-Liv är mån om allt vatten i världen och ser till att det blir rent så att vi kan dricka det. Genom att utforska vatten på olika sätt vill vi göra barnen medvetna om olika begrepp, olika egenskaper och vattnets kretslopp. Vi använder oss av både digitala och analoga verktyg i vårt utforskande

 

Syfte: Genom barnens engagemang och entusiasm skapa ett intresse och medvetenhet om vår miljö. Att göra barnen medvetna kring begrepp som hållbarhet, källsortering/återvinning och naturens kretslopp.​ 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18