Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2021-02-01 10:05 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig hur man skriver en debattartikel.

Innehåll

I det här momentet kommer du träna på att:

- läsa texter och diskutera texter

- förstå och jämföra texter

- ge och få respons

- bearbeta text

 

Du kommer få veta:

- vad en debattartikel är

- hur du skriver en debattartikel

- hur du formulerar argument och motargument

- hur du källhänvisar och är källkritisk

- vad bindeord och värdeladdare ord är 

 

Uppgifter

  • Skriva en egen debattartikel

Matriser

SvA
Debattartikel

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel. Elevens åsikt framgår i huvudsak och eleven argumenterar på ett enkelt sätt för sin åsikt. Elevens argument är enkla och till viss del utvecklade. Eleven presenterar fakta och gör ett försök till källhänvisningar. Det som presenteras samt försöket till källhänvisning är infogat på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Texten fungerar relativt väl som en debattartikel. Elevens åsikt framgår relativt väl och eleven argumenterar på ett utvecklat sätt för sin åsikt. Elevens argument och motargument fördjupar och/eller utvidgar diskussionen. Eleven presenterar relevant fakta och gör anger källan på ett relativt väl fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är relativt väl infogat i texten.
Texten fungerar väl som en debattartikel. Elevens åsikt framgår tydligt och eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt för sin åsikt. Elevens argument är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument. Eleven presenterar relevant fakta från olika källor och anger källorna på ett väl fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är väl infogat i texten
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, konsekvent genomförd styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning av text
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: