Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans: du och jag

Skapad 2021-02-01 10:13 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Med utgångspunkt ur ett hållbart perspektiv skapa En förståelse Och respekt om att vi alla är olika men lika unika

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 1/2-21  av Charlotte och Anna 

 

 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barnen använder kommunikation som gör att det uppstår konflikter. De har även många diskussioner kring olika etiska dilemma tex kan det finnas två pappor i en familj och kan pojkar ha klänning? Detta är de oense om.

Vi ser ett behov av att utveckla barnens förståelse för sina egna handlingar, vilka konsekvenser dessa kan få och hur vi kan ta eget ansvar. Vi vill ta vid barnens öppna frågor genom att uppmärksamma och skapa en förståelse för allas olikheter och rätten att få vara den man är. 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för och förmåga att:

-Respektera olikheter

-Uttrycka sina åsikter

-Dela med sig av vem man är och vad man själv tycker

-Visa respekt för varandras uttryck ex. Lyssna när en kompis säger stopp

 

Kärnämnen/förmågor:

Självbild - Att veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag(inte)

Kommunikation - Att förstå och göra sig förstådd

Begrepp: respekt, ansvar

Arbetslagets förhållningssätt:

Medforskande och stöttade med en tro på det kompetenta barnet. Vara lyhörda för barnens funderingar i undervisningen samt i utbildningen under vardagen.

Vetenskaplig grund:

Vi använder oss av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv -  fokus på dialog med principer som att skapa situationer där barnen kan tänka och tala, reflektera och uttrycka sig på olika sätt och dela med sig av sina idéer.

Strategier vi använder är variation och inramning av lärandesituationer. 

Arbetslagets kunskapsbehov inom området: 

Vi läser Interkulturellt förhållningssätt i förskolan och reflekterar tillsammans över olika dilemma som finns boken.

Utvärderingssätt:

- Egen reflektion

- Gemensam reflektion

- Samtal vid planerad undervisning, utbildning, reflektionsvägg samt barnens alster

- Är lyhörda och medforskande i utbildningen och undervisning

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi startar med att vi , Charlotte, Anna och Alfred dramatiserar en händelse som leder till att vi blir ovänner. Samtal med barnen efteråt för att lyssna på deras reflektioner och tankar.

Använda oss av normkritisk litteratur. 

Barnen får berätta för varandra om vad de tycker om och vad de är bra på.

Självporträtt - vem är jag ?

 

Dokumentation:

Dokumentation vid varje undervisningstillfälle samt när ett förändrat kunnande blir synligt utifrån några av de förmågor/begrepp vi valt att arbeta med. Dokumentation på Unikum och tillgängligt på hemvisten.

Formativ uppföljning:

-Tillgängligt material för utforskande och återkoppling 

-I undervisningen arbetar vi mestadels i två grupper som är uppdelade utefter ålder och förmågor. Undervisningen kan även ske i helgrupp samt små spontana grupper.  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: