Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik + språk och Kommunikation vt 21

Skapad 2021-02-01 10:54 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Vi vill utveckla barnens matematiska kunskaper och väcka deras intresse för matematikens värld.

Innehåll

Mål: 

Förståelse för rum, tid, form, grundläggande egenskap hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt resonera matematiskt om detta”. 

 

”Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar”. 

 

Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” 

 

 
Kriterier för målen: 

 

Vi vill utveckla barnens matematiska kunskaper och väcka deras intresse för matematikens värld. 

 

 

Frågeställning utifrån målen: 

 

 

 • Hur utvecklas barnets matematiska kunskaper? 

 

 

 

Nuläge: 

 
Januari 2021: Under höstterminen har vi arbetat med djur i vårt projekt och vi ser ett fortsatt intresse för detta. Barnen leker med djurfigurer, de leker att de är hund/katt/häst. Klär ut sig med djurmasker, bygger hinder och leker att de är hästar som hoppar över hinder. Vi ser även att barnen börjat intressera sig för matematik då de räknar föremål och varandra, de använder sig av vissa matematiska begrepp såsom liten, stor och högt. Vi ser också att några barn har börjat se mönster i sin bygg och konstruktion.  

 

 

Metoder för att nå målen: 

 • TAKK, vi förstärker språket med hjälp av TAKK och bildstöd. 

 • Talsten vid undervisningssituationer som ett redskap att lyssna på den som har ordet, vänta på sin tur och respektera den som pratar. 

 • Vi använder oss av klossar med barnens bilder på, ett konkret sätt för barnen att göra sin röst hörd. (Stapeldiagram) 

 • Sagor. 

 • Närvarande pedagoger i barnens lek. 

 • IKT. 

 • Delar in barnen i mindre grupper Killingarna och Kultingarna för att utmana efter behov och förmåga. 

 • Samarbetar med konstnärerna utomhus. 

 • Vi skapar inbjudande lärmiljöer för interaktion och samspel barnen emellan. 

 • Vi synliggör projektet vi arbetar med för att skapa forum där barnen reflekterar med varandra. 

 • Vi reflekterar tillsammans med barnen för att synliggöra barnens individuella lärande. 

 • Barnen som lärresurser för varandra. 

 • Nöffe fortsätter att vara vår maskot som kommer med uppdrag. 

 

 
Vi kommer att arbeta utifrån följande strategier enligt utvecklingspedagogiken: 

 • Att introducera variation – Barnen möter olika matematiska frågor som ställs i kontrast till varandra. 

 • Samordning av perspektiv- Vi kommer utgå från barnens erfarenheter och behov. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtal, rutinsituationer, måltider och vid undervisning.   

 • Från lokalt till expansivt språk – Vi utgår från dokumentation, foto, film etc. när vi återkopplar. Vi är medvetna om att använda ett expansivt språk (ett språk som fungerar utanför den givna situationen, som inte förutsätter att mottagaren har samma grundförståelse eller erfarenheter) för att utmana barnen i deras språkutveckling.     

 • Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi kommer att följa barnens kunnande genom lärloggar och dokumentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: