Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikproduktion 2

Skapad 2021-02-01 11:15 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik

Innehåll

Musikproduktion 2

 Vad ska du lära dig?

I musikproduktion 2 kommer du att fördjupa dina kunskaper inom flertalet olika aspekter på musikproduktion. Vi kommer att jobba med ljudteknik både för inspelning och liveframträdanden. Vi kommer att fördjupa oss i bearbetning och editering av både analoga och digitala ljud. I kursen lär vi oss även hur man kan interagera musikproduktion med andra medier, exempelvis film. Vi kommer även i grupper planera och genomföra ett större musikaliskt projekt. 

Musikproduktion kommer att läsas på samma schematid som musikproduktion 1.

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i kursen syftar till att du som elev ska kunna arbeta självständigt med musikproduktion i en mindre studiomiljö. Detta skulle kunna användas till exempel om du skulle vilja spela in en egen EP eller liknande för att kunna marknadsföra dig själv som artist. 

Tanken är även att du ska kunna sätta upp och styra en enklare ljudanläggning. 

Hur ska du lära dig det?

Dessa kunskaper kommer du att lära dig genom praktiska övningar, både enskilt och i mindre grupper. Arbetet kommer att ske både digitalt vid datorer och analogt bland annat vid konserter. 

Efter varje moment kommer en skriftlig utvärdering göras för att du själv ska reflektera över hur du ligger till. 

Vilket material kommer du använda?

Materialet kommer att till största del produceras av eleverna under lektionerna. Annat material sätts samman av undervisande läraren. 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och klingande.

 • Du uppvisar din förmåga till reflektion under utvärderingar i slutet av varje moment.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt svar på utvärderingarnaUtvalda kunskapskrav: (relaterat till E-nivå)

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och egenskaper hos några vanliga instrument och ger något exempel på hur rösten fungerar.

Eleven hanterar och bearbetar med tillfredsställande resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta. Eleven gör enkla bearbetningar av midisignaler.

Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. I samråd med handledare och med visst handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen. Resultatet är tillfredsställande. Dessutom redogör eleven översiktligt för den teknik som använts.

Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.

Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Dessutom utför eleven enkelt underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar uppenbara fel och ger något adekvat förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.Centralt innehåll: 

 • Akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion och egenskaper samt röstens fysiologi.

 • Fördjupad bearbetning av ljud med analog och digital teknik. Teknik och metoder för musiksampling samt bearbetning av midisignaler.

 • Fördjupad ljuddesign för publik och scen, till exempel enklare beräkningar av ljudtryck och spridningsområde, planering och val av utrustning.

 • Koppling, synkronisering och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden, både avseende publikljud och scenljud med monitormixning. Ljudnivåmätning.

 • Fördjupad liveteknik, till exempel digital signaldistribution, förinställning och intrimning av ljudutrustning.

 • Interaktion mellan musikproduktion och andra medier, till exempel film och tv.

 • Ellära som är relevant för musikproduktion.

 • Felsökning, underhåll och enkel reparation av musikteknisk utrustning.

 • Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra och med ett konstnärligt kvalitativt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: