Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramaturgisk filmanalys

Skapad 2021-02-01 11:23 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Du använder den dramaturgiska kurvan för att analysera en egen vald film. I analysen använder du berättartekniska begrepp.

Matriser

Sve
Mall - Dramaturgisk filmanalys

Centralt innehåll

  • Sve  -   Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  • Sve  -   Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 6
Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
Eleven kan göra en fördjupad dramaturgisk analys av en film. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från filmen.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig dramaturgisk analys av en film. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från filmen.
Prövas ej i uppgiften då endast ett perspektiv analyseras; den dramaturgiska kurvan.
Förmåga 2
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma [...] texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är dessutom till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Texten är sammanhängande och väldisponerad. Texten är dessutom anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texten är sammanhängande och väldisponerad. Texten är dessutom väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: