👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi ska se till elevens bästa

Skapad 2021-02-01 12:01 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
Förskola
Alla i våra verksamheter ska uppleva att de får tillräckligt med stöd för att klara skolarbetet/utvecklas så långt det är möjligt

Innehåll

Var är vi?

Barnen är delade i två grupper på våra utedagar och i våra samlingar, för att pedagogerna lättare ska kunna utmana barnen på rätt nivå. Detta läsår är fördelningen ojämn, med många barn i den lilla gruppen och få barn i den större gruppen. Vi har fördelat personalen, tre i den lilla gruppen och två i den stora. Vi arbetar mycket med utmaningar till barnen och tar tillvara deras tankar och intressen i vårt arbete.

Vart ska vi?

Lpfö 18: Arbetslaget ska uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling.

Vad är nästa steg?

 • Vi delar barngruppen i tre grupper vid olika tillfällen för att ytterligare kunna utmana barnen på rätt nivå, vilket också bidrar till mer talutrymme och tillfälle för dialog och frågor.
 • Vi tar tillvara tillfällen till samtal som ges i vardagliga situationer för att visa barnet att det de har att berätta är viktigt för oss. Vi ger också barnen den tid de behöver i samtalen.

Resultat

 • I höstas fanns ett behov av att dela barngruppen i tre grupper. Denna termin delar vi barngruppen i två istället då vi har valt att flytta över några barn och vi har en jämnare fördelning.
 • Att vi är nyfikna på barnens tankar leder till öppna samtal och ibland mycket skratt. Barnen berättar och återkopplar kring saker de ska göra och har gjort.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18