👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kattens projektavstämning vårtermin 2021

Skapad 2021-02-01 13:47 i 185311 Förskolan Ejdern Stockholm Farsta
Förskola
Detta sätter grunden för trygghet, omsorg och ett lärande där man tar ansvar för hur man lever i ett demokratiskt klimat.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

Vi vill fortsätta arbeta med resten av Tio kompisböckerna om kanin och Igelkott på olika sätt. Vi undersöker och pratar om hur en bra kompis gör, vi lär oss om matematik, känslor, dansar osv.

 

 

  

 

Vad (innehåll):

 Vi fortsätter med projektet och arbetar med resten som barnen visat stort intresse för. Att ge barnen möjlighet att stärka vi känsla och att stärka empati. Att hjälpa och acceptera varandra samt att utveckla konflikthantering i vardagen.

Varför (syfte):

 Vi har uppmärksammat att många av barnen har behov att ha bra syn mot varandra, som under hösttermin och med hjälp av kompisböckerna började bli bättre. Att arbeta med värdegrunder och skapa en bra relation till varandra.

Hur (metod):

Vi samtalade mycket om att man kan göra fel , säga och göra saker som gör andra ledsna, men att det inte betyder att den person som gör det är en dålig person. Utan att vi lär oss av våra misstag och inte upprepar det. Att snälla ord gör oss glada och får oss att må bra.

Målstyrda processer(att planera aktiviteter) såsom läsning och diskussion av boken, skapande ( kompisträd), diskussion av normer och värden, sjunga, spela teater och diskutera hur dessa konflikter kan lösas.

Genom olika vardagssituationer får barnen hjälp att utveckla sin självkontroll och att styra sina handlingar.

Barns inflytande och delaktighet, välja boken och reflektera tillsammans under samlingen.

Vi behöver mer utmaning i att arbeta i små grupper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18