👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT 21

Skapad 2021-02-01 14:19 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Målet med ämnet svenska är att eleven, genom olika strategier, ska kunna läsa, förstå och reflektera över olika texter. Eleven ska kunna skriva texter och ta till sig innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier. Hur gruppen kommer att jobba finns beskrivet under rubriken arbetsområde.

Innehåll

 

Tidsram: vt 2021

 

 • Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Förmågor att utveckla: 

Utveckla din förmåga att läsa, förstå och reflektera över olika texter.

Utveckla din förmåga att skriva texter för olika syften och mottagare. 

Utveckla din förmåga att bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier. 

Utveckla din förmåga att tala och samtala i olika sammanhang,

Utveckla din förmåga att söka och värdera information från olika källor. 

 

 Arbetsområde: 

 

 Du får möjlighet jobba med lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.

Du får möjlighet att jobba med innehåll i litteratur och film.  

Du kommer få möjlighet att jobba med att skriva, läsa och förstå olika texter. 

Du kommer få möjlighet att jobba med alfabetet och alfabetisk ordning. 

Du får möjlighet att delta i högläsning och boksamtal. 

Du kommer få möjlighet att jobba med bokrecensioner.

Du kommer få möjlighet att jobba med beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

 Arbetssätt:

I olika sammanhang träna på att tala och samtala.

Du kommer att få läsa /lyssna på böcker.

Olika arbetsuppgifter med alfabetet och alfabetets ordning. 

Skriva ord och meningar på dator med bland annat bildstöd. 

Se filmer och arbeta med tankekarta. 

Arbeta både muntligt och skriftligt.

Arbeta enskilt och i grupp.  

 

 Bedömning: 

Jag kommer bedöma din förmåga att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning. Din förmåga att kunna alfabetisk ordning. 

Jag kommer bedöma din förmåga att läsa en text med enkla ord och din förmåga att återge delar av innehållet.

Jag kommer bedöma din förmåga att resonera om budskap och handling i olika typer av berättande texter och film. 

Jag kommer bedöma din förmåga att läsa och reflektera kring olika texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Olika genrer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Förståelse för texterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra & beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Budskap & handling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Alfabetisk ordning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.