Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klippa med saxen

Skapad 2021-02-01 14:34 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Genom att klippa med saxen utvecklar barnen sin finmotoriska förmåga. Vi klipper på frihand eller efter linjer och cirklar.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Samlad beskrivning av nuläget:

Vi ser att barnen just nu visar intresse för olika sorts pyssel, framförallt pyssel där man kan ska klippa. De frågar ofta om de kan få en sax för att klippa. Några barn klipper ut saker som de ritat (till exempel en mask), medans andra bara klipper pappret i små bitar. En del barn vet inte riktigt med vilken hand och hur de ska hålla i saxen. En del barn har svårt att klippa längs en linje eller att klippa ut någonting rund. En del har svårt att vända pappret samtidigt som de klipper. 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen vet hur man håller saxen, när man behöver gå med den i handen. Till exempel när man hämtar saxen från hyllan och vill ta den till bordet. 

Vi vill utmana barnen att utveckla sin förmåga att klippa med saxen. Vi övar på att hålla i saxen samt att öppna och stänga den. Vi övar också på att hålla i pappret med andra handen.    


Hur gör vi?

Vi erbjuder pyssel som bjuder in till att klippa och klistra. Vi uppmuntrar barnen att försöka klippa längs linjer eller klippa ur bilder som de har färglagd. Detta gör vi i skapanderummet i mindre grupper med 3-4 barn. 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: