Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter & snö

Skapad 2021-02-01 14:48 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Nu när det är snö ute passar vi på att experimentera med snö, is och vatten på olika sätt.

Innehåll

Mål

Vi vill ge barnen utmaningen att lära sig mer om snön, is och dess möjligheter och egenskaper.

 

Genomförande

 

Visa barnen hur man kan leka och utforska snö och is när vi är ute på gården genom exempelvis snögubbar, kojor, snöänglar, istavlor, spår i snön med mer. 

 

Exprimentera med snö och is tex. blanda den med vatten, ta in snö, måla på den, låta snön smälta, frysa den igen.

 

Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till temat snö och vinter, men samtidigt försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

 

Vi använder oss av sånger, ramsor och böcker i temat vinter.

Vi dokumenterar med foton och i vårt reflektionsverktyg på unikum. Barnen får vara med och dokumentera med hjälp av digitala verktyg. 

 

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnen, pedagoger och vårdnadshavare? Dokumentations - och utvärderingsmetoder:

Vi synliggöra lärandet genom lärloggar i Unikum som vårdnadshavare och pedagoger kan ta del av. Vi låter barnen reflektera och ta del av sitt lärande genom att se på bilder från de projekt vi gör och vi sätter upp dessa bilder på avdelningen så barnen kan gå tillbaka och minnas. Barnen får även vara med och dokumentera med lärplatta och kamera. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: