👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov åk 3 Svenska och Svenska som andraspråk vt-21

Skapad 2021-02-01 15:06 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 3 Svenska
Sammanställning av Nationella prov vt-20 Sv och SvA år 3

Innehåll

 

Matriser

Sv
Sammanställning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vt-19

Delprovsresultat

N: nått kravnivån, EN: ej nått kravnivån
EN
N
Delprov A – gruppuppgift:
A1 Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. A2 Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. A3 Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. A4 Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer. Kravnivå: tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
Delprov B – läsa berättande text:
B1 Eleven kan läsa och förstå berättande text. Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
Delprov C – läsa faktatext:
C1 Eleven kan läsa och förstå faktatext. Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
Delprov D – individuell högläsning:
D1 Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. D2 Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. D3 Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och /eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Delprov E – individuellt textsamtal:
E1 Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. E2 Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. E3 Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Delprov F och G – skriva berättelse:
F1 Sv: Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. F1 SvA: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling. G1 Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. G2 Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Delprov H – skriva faktatext:
H1 Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. H2 Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt. Kravnivå: båda aspekter ska vara uppfyllda.