👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildskapande samspel och kommunikation

Skapad 2021-02-01 15:08 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Vi tittar på bildskapande samspel och kommunikation genom planerade undervisningssituationer med olika förutsättningar.

Innehåll

På avdelningen har vi fått tagit del av litteratur kring bildskapande. Utifrån litteraturen har vi reflekterat över samspelet och kommunikationen kring den bildskapande undervisningen vi har på avdelningen. Vi har därför kommit överens om att planera bildskapande undervisning på olika sätt, observera dessa och jämföra skillnaderna i de olika förutsättningarna som finns till undervisningstillfället. 

Två barn åt gången får måla för att vi ska observera och upptäcka samspelt och kommunikationen som sker barnen emellan. Varje barn får måla ca.10 minuter var. 

Undervisningstillfälle 1: Måla på varsin sida av stafflit.
Undervisningstillfälle 2: Måla på varsitt staffli bredvid varandra utan en delaktig pedagog eller tydliga förhållningsregler. 
Undervisningstillfälle 3: Måla på varsitt staffli bredvid varandra med pedagog närvarande samt inspirationskälla. 
Undervisningstillfälle 4: Måla på nya sätt, hur känns det att måla ''upp och ned'' på ett papper som är tejpat under ett bord? 


Ordningen i undervisningstillfällena är relevanta att ta till hänsyn av, det kan antas att barnen förhåller sig annorlunda när de målar efter att de har målat med pedagogen än om de inte nyligen gjort det. Genom att låta barnen utforska färgen på deras egna initiativ kan vi upptäcka deras autentiska erfarenheter av bildskapandet. De får även chans att uttrycka egna tankar som inte blivit influerade av en pedagog, eller ta del av sin kompis bildskapande och bli inspirerad av denna. Det kan även antas att observationerna kommer skilja sig om inte alla barn målar under samma tidsförutsättningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18