Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren_ Projektplanering3_Projektavstämning_i sagans värld

Skapad 2021-02-01 15:16 i 185301 Förskolan Havsörnen Stockholm Farsta
Förskola
I "Sagornas värld". Vi tänker arbeta med sagor där barnen ska få möjlighet till att fördjupa sig i sagornas värld genom att vi läser, skapar sagofigurer och använder oss av digitala verktyg. Att barnen får dramatisera rollfigurerna och därigenom öka barnens självkänsla.

Innehåll

Vi har under hösten arbetat med projekt: I Sagornas värld

Vad har vi arbetat med (innehåll):  Vi har läst sagorna barnen valde och de har gestaltat sagofigurerna både ute och inne. Barnen skapar av olika hållbara material till deras valda sagor i smågrupper. Barnen har haft egna ideer och lagt till rekvisita till sagor som de ville skulle vara med.

 

Varför (syfte):

Vi vill att barnen ska få utveckla sitt lärande genom olika uttryckssätt som stärker deras självkänsla samt deras språkutveckling 

 

Hur har vi arbetat (metod) 

Barnen har arbetat i smågrupper med tre olika sagor och använt olika skapande material. De har dramatiserat sagorna ute och barnen har lärt sig dem utantill och kan återberätta sagorna för varandra. Vi har även läst sagorna med hjälp utav TAKK (tecken som stöd).Barnen har visat upp deras respektive saga på samlingar för varandra.

Vi har dokumenterat sagorna i lärloggen här i Skolplattformens planering och bedömning.

Hur arbetar vi vidare (metod)  

Vi kommer nu fortsätta att använda oss av Ipad och vår rekvisita för att göra en film av barnens respektive grupps saga. Därefter blir det dramatisering och ordna med utstyrsel till sagorna, både med rekvisita som att göra de olika roller och med uppspel för varandra och ev. övriga barn på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: