Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Litteraturhistoria (Svenska åk8)

Skapad 2021-02-01 15:35 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under kommande veckor får du en översiktlig genomgång av den västerländska skönlitteraturens historia. Vi fokuserar på antikens, medeltidens och renässansens litteratur. Du får bekanta dig med några av de mest kända författarna och verken inom varje epok. Du bör också få en förståelse för hur det som händer i världen påverkar den litteratur som skrivs.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig mer om: 
 • Sambandet mellan samhälle och litteratur.
 • Hur skönlitteratur kan belysa människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra; Epik, dramatik och lyrik.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla verk som påverkat oss än idag. 

 

Varför ska du lära dig det?

Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva. Den ska ge dig kunskap om de litterära epokerna, och dramats uppkomst och utveckling genom olika tider. I undervisningen ska du få möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska du ges förutsättningar att utveckla ditt språk, den egna identiteten och förståelse för din omvärld.

Hur ska du lära dig det?

Du deltar aktivt på lektionerna i samtal och diskussioner. Du antecknar vid genomgångar  och lär dig på så sätt att se och förstå sambandet mellan olika epoker och litterära verk. Du läser och reflekterar kring olika textutdrag typiska för nämnda epoker. I pararbetet tar du ansvar för att diskussionen kring texterna flyter på och fördjupas.
 
 

Vilket material kommer du använda?

Vi använder Portal s. 163 - 169 samt utdelat material som läggs ut på classroom. Vi kommer också att använda oss av studi.se.

 

Hur ska området bedömas?

 • Dels genom din arbetsinsats och ditt aktiva deltagande på lektionerna
 • Dels genom skriftligt avslutande test på arbetsområdet

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt kontinuerligt på lektionstid 
 • Skriftligt i det avslutande testet

 

Lektionsplaneringen finner du som vanligt i Classroom. Du hittar länken dit här. Veckoplan Litteraturhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: