👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materials egenskaper

Skapad 2021-02-01 15:58 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med att undersöka föremål gjorda av olika material och lära oss om materialens egenskaper. Vi kommer göra undersökningar och experiment med bl.a. magneter.

Innehåll

Undervisning: 

Vi kommer att:

 • undersöka olika material
 • sortera föremål efter egenskaper (t.ex. om de flyter, är magnetiska, material, källsortering) 
 • göra olika undersökningar,  magnetism, flyta/sjunka
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • se faktafilmer om t.ex. magnetism
 • läsa och söka information i NO-boken
 • få ökad kunskaper om ord och begrepp: material, egenskaper, sortera, magnet, magnetisk, ledningsförmåga, naturvetenskaplig undersökning - hypotes - genomförande - resultat, källsortering

Bedömning:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • sortera olika material efter deras egenskaper, t.ex. utseende, magnetism, ledningsförmåga, om det flyter eller sjunker
 • förklara hur du tänker när du sorterar materialen och då använda några begrepp som hör till arbetsområdet
 • beskriva ett föremåls egenskaper, t.ex. det är hårt, tungt, leder värme
 • göra enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dem
 • jämföra den egna undersökningens resultat med andras resultat
 • observera och delta i samtal under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3