👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Januari 2021 – projektavsämmning & uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-02-01 16:56 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Nu är det dags för en projektavstämning och uppföljning på det projektarbete -Barns möte med naturen. Efter en kortare paus med jul och julkalender där naturen ändå varit central på olika sätt har vi nu kommit tillbaka från ledigheten och plockat undan julen. Nu är pedagoger och barn redo för en ny termin tillsammans och fortsatt utforskande och lärande i projektet - Barns möte med naturen. Här nedan beskriver vi vad vi gjort och olika tankar och idéer som vi har för Ugglornas fortsatta projekterande arbete. Detta i syfte att analysera, göra val och välja fokus framåt.

Innehåll

 

Januari 2021 – projektavsämmning & uppföljningsperiod –

Projekt: Hållbar framtid – Barns möte med naturen

Sedan november 2020 har vi haft barnens projektbilder på väggen i trollskogen under rubriken – Barns möte med naturen. Barnen fick presentera sina projektbilder redan i September/Oktober på samling framför gruppen. Vi projicerade upp barnens projektbilder på väggen och barnen fick i tur och ordning presentera sina bilder, berätta vad dom gör i bilden och kompisarna fick ställa frågor.

 

Projektets intresseområden är:

 

-Knut och andra djur

-miljön och naturen på Långholmen

-snö is och vatten

-spår

Vi arbetar med barns möte med naturen. Vi försöker lära känna närmiljön på Långholmen när vi går på promenader. Vi försöker värna om naturen och dom djur som finns på Långholmen. Vi har satt upp en karta över Långholmen i ögonhöjd för barnen på en projektvägg i hallen på blå sida. Där sätter vi upp bilder ifrån våra promenader på Långholmen för barnen att uppleva, bearbeta, återblicka och samtala om, spontant såväl som i planerade situationer. Under våra promenader på Långholmen har vi träffat på Knut. Knut är en domherre som bor i en fågelholk i humlegården. Vi har på promenader fått olika uppdrag av Knut som hjälpt oss lära känna fåglarna bättre.

Vad händer med fåglarna på vintern?

Vad äter dom?

Hur ser dom ut?

Vad kan vi göra för att hjälpa fåglarna?

 

Knut

Vi fått olika uppdrag från vår domherre Knut. Vi har satt upp fågelmatare till fåglarna både längre bort och precis utanför vårt fönster så att vi dagligen kan utforska djuren som kommer och äter. Vi har börjat göra kikare som vi ska ha när vi går på promenad för att spana på mer djur. Vi läser om dom olika fåglarna vi ser och lär oss om deras utseende och behov.  Vi jämför olika spår i snön och återskapar spår i lera. Dessa spår kommer att hängas upp på en dokumentations vägg i hallen på blå sida. Vi fortsätter sätta upp bilder från aktiviteter utomhus vid vår karta över Långholmen. Knut kommer fortsätta ge oss uppdrag vilket kommer föra projektet vidare utifrån barnens intresseområden.

 

 • Vad mer ska barnen få möjlighet att utveckla, prova på och lära om?

Barnen ska få illustrera bilder utifrån en mall på en domherre som knut är. VI ska använda oss utav olika tekniker och material.

 

Hur och på vilka sätt erbjuder vinterhalvåret lek och lärande utifrån våra intresseområden?

Barnens intresse för snö och is har väckts nu när kylan kom. Vi letar spår i snön och experimenterar med is, vatten och snö.  Vi har utforskat snön och kylan. På promenader har vi letat efter olika spår i snön och jämfört. Vart kommer spåren ifrån? Vems är dom?  Vi har skapat egna spår med lera och ska göra våra egna fotavtryck näst. Vi har experimenterat med vatten och kyla. Barnen har fått fylla handskar med vatten och färg som vi hängt ut och fryst i kylan. Vi har sedan tagit in handskarna och ser vad som händer med isen i värmen.

 

 • Vad mer ska barnen få möjlighet att utveckla, prova på och lära om?

Vi ska fortsätta frysa vatten i ballonger och experimentera vidare så länge kylan stannar. Barnen ska få experimentera mer med vatten och kyla och dylikt. Barnen ska få möjlighet att tillsammans samarbeta i grupp och reflektera över olika teorier dom har osv. Vi ska jämföra hur olika snö ser ut och känns, pudersnö, kramsnö, slask, snö på marken och snö i solen.

 

 • Vad har barnen fått nya kunskaper om, vad vill de mer veta, ta reda på?

Dom vill veta vart är Knut? Dom är nyfikna på snö och is och vad man kan göra med snö och is. Dom tycker det är roligt att experimentera och gissa vad som ska ske. Barnen har lärt sig mycket om djuren och vad som händer med djurens mat på vintern. Barnen har fått nya kunskaper om fåglar, hur fåglar ser ut och hur vi kan hjälpa dom. Barnen har lärt sig vad snö är. Hur snö smälter, hur man gör is.

 

Veckoplanering för projekt 2021:

Det projekterande arbete – Barns möte med naturen- hållbar framtid pågår under hela veckan i olika delar av dagen, under både planerade och oplanerade situationer.

Tisdagar: Kompisregler har vi gruppsärkande aktiviteter och arbetar med kompisregler. Vi sjunger kompissången, leker lekar där vi samarbetar och tränar på att lyssna på andra och vänta på sin tur. Vi samtalar om hur man är en bra kompis och hur vi kan göra för att alla trivs på förskolan.

Onsdagar: Barns möte med naturen Vi går på promenad och utforskar närmiljön och djuren. Vi tänker på människa och miljö. Hur påverkar vi miljön och tvärtom. Vi lär oss om djur och respekt i naturen.

Torsdagar: Arbetar vi med färger och skapar i ateljén. Syftet är att lära sig mer om färger och vilka färger man får när man blandar grundfärgerna. Vi vill utforska olika tekniker och material och hur vi kan skapa med dessa tillsammans.

 

 Projektet uppmärksammas på olika sätt av barn och pedagoger genom alla dagar och rutiner på förskolan, i samtal under matsituationer eller samling, utifrån den litteratur vi läser och utifrån det vi ser, känner och upplever ute på vår gård och i vår inomhusmiljö, samt utifrån upplevda händelser i privatlivet som kommuniceras mellan barn och pedagoger och med barnens vårdnadshavare.

 

 • Hur har vårat bidrag som pedagoger haft betydelse? 

Vi som pedagoger har väckt intresset och är aktivt med och undersöker med barnen. Vi stävar efter att barnen ska få möjlighet till grupp stärkande aktiviteter och konflikthantering. Vi har tillsammans med barnen tagit fram olika kompisregler och arbetar aktivt för alla barns lika värde. Vikten att vänta på sin tur, dela med sig och använda stopp handen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18