👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-02-01 18:00 i Gemensamt grundskola Norrtälje Norrtälje
Arbete med temat vatten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de våta bassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar för att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
 • kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • kunna göra en förutsägelse, följa upp och sammanfatta resultatet (vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat).
 • dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.
 • jämföra vattnets likheter och olikheter.
 • använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.

Undervisning

 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten.
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 • Vi ska titta och lära utifrån Kemi på Alfons Åberg kulturhus- En resa i molekylernas värld.
 • Med hjälp av sång och  musik  lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • din förmåga att delta i utförandet av enkla experiment som handlar om vatten.
 • din förmåga att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • att du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår.
 • du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.
 • du kan beskriva vattnets kretslopp.

 

Centrala begrepp: fast (is), flytande (vatten), gas (ånga), avdunstar, kokar, smälter, stelnar, hypotes och vattnets kretslopp.

Öppna frågeställningar: Vad händer om vattnet tar slut på jorden? Kan vattnet ta slut på jorden?

Enskilt: Hur fungerar vattnets kretslopp? Vilka former kan vatten ha?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Vatten, bara vatten....matris

Lägre nivå
Högre nivå
Formulera en hypotes
 • NO  1-3
Du ställer en enkel hypotes med stöd av pedagog. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det är varmt i rummet".
Du motiverar din hypotes med faktakunskaper. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det måste vara 0 grader för att vatten ska frysa".
Jämföra resultaten av din undersökning med din hypotes
 • NO  1-3
Du ser likheter/skillnader mellan en känd vald hypotes och resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader mellan din egen hypotes och resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isen skulle smälta och det gjorde den. Alltså är det mer än noll grader i klassrummet".
Utifrån en egen teori ställer du en hypotes, genomför en undersökning och drar en slutsats.
Dokumentation i no-bok och lärlogg
 • NO  1-3
Du dokumenterar, med stöd av pedagog, till viss del dina undersökningar i din no-bok eller lärlogg.
Du dokumenterar dina undersökningar i din no-bok och lärlogg.
Du dokumenterar dina undersökningar i din no-bok och lärlogg med hjälp av både text och bild.
Du dokumenterar dina undersökningar med en välutvecklad text och tydliga bilder i din no-bok och lärlogg.
Förstå vattnets egenskaper i de olika formerna, fast, flytande och gas.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du har kännedom att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du vet att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader.
Du kan beskriva vattnets alla olika former med naturvetenskapliga begrepp.
Förstå olika materials egenskaper när de blandas med vatten.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du har till viss del kännedom att olika material flyter eller sjunker. Du har även till viss del kännedom att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar.
Du kännedom att olika material flyter eller sjunker. Du har kännedom att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar
Du vet att olika material flyter eller sjunker samt kan ge exempel på sådana. Du vet att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar samt kan ge exempel på sådana.
Du vet och har god förståelse att olika material flyter eller sjunker och kan motivera varför. Du vet att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar och kan redogöra för ett förlopp.
Förstå varför vatten är livsviktigt
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du kan till viss del med stöd av pedagog redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan till viss del redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan redogöra på ett välutvecklat sätt varför allt levande behöver vatten.
Förstå hur man mäter volym
 • Ma  1-3
Du har till viss del kännedom om att man kan mäta volym med l och dl. Du kan till viss del använda mätinstrumenten liter- och deciltermått med stöd av vuxen
Du kännedom om att man kan mäta volym med l och dl. Du kan till viss del använda mätinstrumenten liter- och deciltermått.
Du har god kännedoom om att man kan mäta volym med l och dl. Du kan använda dig av mätinstrumenten liter- och deciltermått.
Du vet att man kan mäta volym med l och dl. Du är säker när du använder dig av mätinstrumenten liter- och deciltermått.