Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 7 - Bråk och procent 13e (v.3-12)

Skapad 2021-02-01 19:29 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man kunde räkna med decimaltal. Begreppet procent möter vi mycket i vår vardag. De två har ett starkt samband.

Innehåll

HÄR ÄR PLANERINGEN

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

Reella tal - vad är det? och hur använder vi dem?


Tal i bråk- och decimalform - vi lär oss jämföra och räkna med dem


Procent - hur vi kan använda det och göra beräkningar.

 

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

 • Bråk
 • täljare och nämnare
 • bråkform, blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk, förkorta bråk
 • enklaste form
 • procent,
 • procentform, decimalform
 • andel, delen, det hela

 

Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?

 

Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl du genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara dina metoder är
 • Hur väl du hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl du använder olika begrepp
 • Kvaliteten på dina beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur du då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad du visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på dina matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Problemlösning

 • Hur väl du använder samband och generaliseringar. 
 • Vilken strategi/metod du väljer för att lösa uppgiften.
 • Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.

Kommunikation

 • Kvaliteten på dina beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl du använder matematikens uttrycksformer 

 

 

Uppgifter

 • BRÅKSTAPLAR

Matriser

Ma
Provmatris till området bråk 13e

E-nivå

I den första delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar endast E-nivå.
E
C
A
1. BEGREPP
Kunna uttrycka tal i bråkform
1. METOD
Kunna räkna addition och subtraktion av bråk där en av bråken behöver förlängas
1. PROBLEMLÖSNING
Kunna se andel och helhet av en mängd
1. RESONEMANG
Kunna förstå delen av en helhet

E/C-nivå

I den andra delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar både E- och C-nivå.
E
C
A
2. BEGREPP
kunna jämföra något bråk utifrån storleksordning
kunna jämföra flera bråk utifrån storleksordning
2. METOD
skriva bråk i blandad form och bråkform
Kunna multiplicera bråk med heltal och addera och subtrahera bråk med olika nämnare där båda behöver förlängas
2. PROBLEMLÖSNING
Kunna lösa problemet med valfri strategi
Kunna använda bråk vid problemlösning
2. RESONEMANG
Kunna se storleken av ett bråk
Kunna förklara varför du ser att ett bråk är större än ett annat

C/A-nivå

I den tredje delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar C- och A-nivå.
E
C
A
3. BEGREPP
Kunna MGN
Kunna begreppet minsta gemensamma nämnare samt enklaste bråk
3. METOD
addera och subtrahera flera än två bråk
Kunna multiplicera två bråk och räkna med flera bråk med olika räknesätt i samma uppgift
3. PROBLEMLÖSNING
kunna lösa mera komplexa problem med valfri strategi
Kunna lösa mera komplexa problem med hjälp av bråkräkning
3. RESONEMANG
kunna visa resonemang kring elevlösningar
Kunna resonera kring elevlösningar och hur elever kan ha tänkt rätt eller fel

ALLA UPPGIFTER - KOMMUNIKATION

Hur tydlig min redovisning är bedöms i ALLA uppgifter och visas här nedan.
E
C
A
1-3 KOMMUNIKATION
Hur den skriftliga redovisningen är.
Jag redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt sätt Redovisningen är tydlig och lätt att följa.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Redovisningen är mycket tydlig och visar lösningar på ett matematiskt effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: