👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörliga djurmodeller

Skapad 2021-02-01 20:40 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Grundskola 5 Teknik
Under några veckor kommer du att få upptäcka och undersöka teknik och mekanik i din omgivning. Du ska få lära dig mer om de sex enkla maskinerna och hur de används och fungerar. Till sist kommer du att få planera för, och skapa en egen rörlig djurmodell.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna

- kunna beskriva och ge exempel på några tekniska föremål i din vardag och förklara hur de fungerar

- kunna göra en plan på hur du ska arbeta 

- kunna bygga ett djur som kan röra sig med hjälp av någon av de mekanismer som vi har lärt oss om. 

 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att 

- undersöka olika konstruktioner och mekanismer

- titta på film

- göra skisser

- träna på ord och begrepp

- konstruera egna djurmodeller

- diskutera lösningar på problem

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma

din förmåga att ge exempel och beskriva tekniska saker i vardagen

- din förmåga att konstruera en konstruktion med rörlig mekanism

- din förmåga att hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt 

- din förmåga att göra en plan för hur du ska arbeta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Bedömning

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Bygga en teknisk pryl
 • Tk  E 6
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör en enkel fysisk modell. Din rörliga djurmodeller innehåller en enkel mekanisk rörelse.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör en utvecklad fysisk modell. Din rörliga djurmodell innehåller två eller fler mekaniska rörelser.
Nya idéer
 • Tk  E 6
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Planering
 • Tk  E 6
Du kan visa på ett enkelt sätt med skiss, modell eller text hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skiss, modell eller text hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.