👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2021-02-01 21:31 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Novell - läs, analysera och skriv
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
En novell är en kort berättelse som vanligen har ett oväntat slut. Den kan kännas enkel, men innehåller ofta mer än vad du vid en första genomläsning anar.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå:

 • hur kan en novell berättas med variationer på dramaturgin? 
 • hur kan tidsaxeln varieras i en  berättelse, med tempus, kronologi, tillbakablickar, framåtblickar och parallellhandling?
 • hur kan man beskriva tidsmarkörer, personer och miljöer på olika sätt? 
 • hur kan texten göras mer målande med metaforer och gestaltning?

 De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • kort genomgång om vad som kännetecknar en novell - anteckna!
 • läsa och analysera olika noveller, med fokus på uppbyggnad och berättargrepp
 • göra olika skrivövningar för att träna på gestaltningar  
 • skriva en egen novell (i exam.net)
 • träna kamratrespons

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom:

 • novellanalys skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp (formell och informell bedömning)
 • skrivövningar individuellt och i grupp (formell och informell bedömning)
 • skriva en egen novell (bedömningsmatris finns) 
 • ge och få kamratrespons
 • omarbeta utifrån kamratrespons

Uppgifter

 • Ett halvt ark papper - Läsförståelse

 • Pälsen - Läsförståelse

 • Pälsen - ord

 • Ord - Pälsen

 • Novell - uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Novell

Innehåll

Att utveckla
E
C
A
ämne
Texten har en viss koppling till den inledande meningen "Spegeln föll ur min hand".”
Texten har relativt god koppling till den inledande meningen "Spegeln föll ur min hand" och det genomsyrar till viss del novellens handling.
Textens inledande mening “Spegeln föll ur min hand” har en framträdande roll i novellen och handlingen.
gestaltning
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar
I texten finns passande gestaltande beskrivningar
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar
genre
texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp
Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp

Struktur

Att utveckla
E
C
A
dramaturgi
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten
Dramaturgin är relativt passande
Dramaturgin är passande
röd tråd
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur
textbindning
Textbindningen är enkel
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad

Språk, stil, skrivregler

Att utveckla
E
C
A
ordval
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget
meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande
stavning och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.