👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO i årskurs 1

Skapad 2021-02-01 22:40 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
Planering av NO undervisningen i årskurs 1 HT
Grundskola 1 NO (år 1-3)
NO årskurs 1 Läsåret 20-21

Innehåll

 

Det här kommer vi att jobba med under läsåret 20/21 

 

 • Vi kommer att lära oss om våra olika årstider samt kännetecken för dessa.
 • Vi kommer lära oss om vattnets olika faser, skillnaden mellan blandning och lösning och om luftens olika egenskaper.
 • Vi kommer att lära oss om några vanliga djur och växters livscykler.
 • Vi kommer att lära oss om några enkla näringskedjor som visar hur växter, djur och människor är beroende av varandra.

 

Våra metoder: 

 • Utföra experiment.
 • Diskutera och samarbeta i grupp.
 • Titta på filmer inom de olika ämnesområdena och diskutera.
 • Gestalta med hjälp av bilder.
 • Läsa och lyssna på kortare faktatexter och diskutera.
 • Vara ute i naturen 

 

 

 
 
 
  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3