👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRE Kosmos "Djur i rörelse" v.5

Skapad 2021-02-02 07:48 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus Naturvetenskap & Fysisk aktivitet

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Få en ökad förståelse för olika djurarter, deras kännetecken, läten, habitat, föda och rörelsemönster. Under detta undervisningstillfälle kommer fokus främst att riktas mot djurens rörelsemönster och läten. Få en ökad förståelse för olika känslor och dess uttryck.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Utveckla sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska få röra sig som olika slags djur. Barnen kommer att bli tilldelade olika djurarter och uppgiften blir sedan att röra sig i rummet likt djuret. Som stöd under aktiviteten kommer vi ha bilder på de olika djuren samt projicera rörlig bild på djuren i bakgrunden som visar djurens olika rörelsemönster.

 

Som introduktion kommer alla ”djur” att få lägga sig ner på golvet. När pedagogen ”väcker” de olika djuren ska barnen få röra sig runt i rummet likt djuret ”Nu kan alla X vakna!”. Pedagogen kommer även att ge barnen instruktionen att varje djur ska röra sig runt med en speciell känsla (tex arg, ledsen, glad).

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

” Vet du vilket djur det här är?”

 

”Hur låter djuret?”

 

”Kan djuret låta på olika sätt?” När det är glad, arg, rädd osv.

 

”Hur tror du djuret rör sig?”

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

”Nu kan alla X vakna!” (benämn det djur som ska börja röra sig i rummet)

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18