Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING, åk 7

Skapad 2021-02-02 08:25 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F – 9 Matematik
Vi arbetar med: Koordinatsystem, x-axel och y-axel, Proportionalitet, Tid och rörelse, läsa av och tolka diagram, Sträcka, tid och hastighet, Andel i bråkform med att förkorta bråk, Andel i procentform, vad är procent, hur omvandlar vi till procent och beräkningar med procent och bråkform

Innehåll

Samband och förändring åk 7

Tidsperiod: v. 5 - v. 13

Vecka

Vad

Hur

Begrepp

5

Intro av kapitel 4

Genomgång av 4.1

Arbete med arbetsblad

-koordinatsystem

-proportionalitet

-origo

-x- resp. y-axel

-graf

6

4.1 och 4.2

Undervisning på distans. Mycket eget arbete i mattebok. 

Tester på socrative

-klockan

-tid

7

4.3

-Genomgångar

-Filmer

-EPA

-Uppgifter i boken

Läxtest med repetition

-hastighet

-medelhastighet

8

4.4 och 4.5

-Genomgångar

-Filmer

-EPA/ Uppgifter i boken

-förkorta

-förlänga

-enklaste form

-procent

-andel

-del

-det hela

9

SPORTLOV

   

10

4.6 och 4.7

-Genomgångar

-Filmer

-EPA/ Uppgifter i boken

Läxtest med repetition

-bråkform

-procentform

-decimalform

11

Blandade uppg.

-Genomgångar

-Filmer

-EPA/Uppgifter i boken

 

12

Träna och utveckla

-Diagnos

-Genomgångar

-Filmer

-EPA/Uppgifter i boken

 

13

Repetition och PROV

Övningsprov

Repetitionsuppgifter


Prov på både kap 3 och 4.

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • Koordinatsystem, x-axel och y-axel

 • Proportionalitet

 • Tid och rörelse, läsa av och tolka diagram

 • Sträcka, tid och hastighet

 • Andel i bråkform med att förkorta bråk

 • Andel i procentform, vad är procent, hur omvandlar vi till procent och beräkningar med procent och bråkform

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Genomgång, aktiviteter, arbetsblad, EPA 

Läxor: Varannan vecka med ett läxtest på respektive läxa i boken. meddelas i läx och provkalendern

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Vi kommer att genomföra ett prov på kapitel 3 och 4 efter genomgång av hela kapitel 4.

 

Att kunna till provet för godkänt resultat:

 • Bestämma punkters koordinater i ett koordinatsystem

 • Beskriva begreppet proportionalitet

 • Rita ut och tolka grafer

 • Kunna räkna med tid (tabellen s. 171 är bra att kunna utantill)

 • Beräkna sträcka tid och hastighet (s = v * t)

 • Kunna beräkna andel och visa det i bråk- och procentform

 • Andelen = delen / det hela. 

 • Känna till och använda sig av begreppet procent.

 • Beräkna procent, hur många procent någonting är.

 • Beräkna delen, då du känner till procentsatsen (andelen)

 

Vi provet testas de fem förmågorna:

 

 • Begrepp

 • Metod

 • Resonemang

 • Kommunikation

 • Problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lärandematris matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: