👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden - Det svenska Östersjöriket

Skapad 2021-02-02 08:37 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

Undervisningen

Under lektionerna kommer du att få träna dig på de fyra förmågorna som finns i ämnet historia. 

 • Historiska faktakunskaper om tidsperioden. Med hjälp av dina faktakunskaper ska du få träna dig på att förklara varför något hände (orsaker till att det hände) och vad det ledde till (konsekvenser av händelsen eller förändringen). Med hjälp av den faktakunskap du har kommer du även att få träna dig på att titta närmare på vad som har förändrats under stormaktstiden och jämföra det med andra tidsperioder du redan har läst om (forntid, vikingatid, medeltid och vasatid) men även göra jämförelser med nutid.
 • Du ska kunna bedöma hur bra olika källor är.
 • Du ska kunna diskutera hur historia används och varför samma händelse kan beskrivas från olika perspektiv.(beskrivas helt olika av olika personer)
 • Du ska kunna förstå och använda historiska begrepp.

För att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt arbetar vi som vanligt på olika sätt. Vi läser, skriver, målar, ser på olika filmer och diskuterar i grupper. Några avsnitt arbetar vi med gemensamt och några får du själv fördjupa dig i och lära dig så mycket du kan om.

 

Följande avsnitt arbetar vi med gemensamt

 • Vilka skriftliga källor vi har kvar från den här tiden. Bedöma vad en källa kan berätta och hur mycket man kan lita på källan.
 • Vad reformationen var. (orsaker och konsekvenser)
 • 30-åriga kriget (orsaker till varför Sverige gick med i kriget och konsekvenser av kriget)
 • Hur Sverige styrdes på den här tiden,vem som bestämde och jämföra det med andra tidsperioder.
 • Hur Sverige kunde bli en stormakt och varför tog stormaktstiden slut.
 • Personerna Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl XI och Axel Oxenstierna.
 • Hur livet förändrades för adeln, bönderna och kvinnorna i jämförelse med tidigare tidsperioder.
 • Kunna ge exempel på olika folkgrupper som flyttade till Sverige och varför de flyttade hit.

Följande punkter kan du själv fördjupa dig i och skriva om

 • järnbruken i Sverige.
 • hur nyheter och meddelanden spreds på den här tiden.
 • kristendom och häxjakt.
 • vilken utbildning som fanns på den här tiden och kunna jämföra det med tidigare tidsperioder.
 • regalskeppet Vasa.

 

Du ska kunna förklara och använda följande ord och begrepp

stormaktstiden, kronologi, källa, tolkning, orsaker, konsekvenser, migration, protestanter, katoliker, reformationen, häxjakt, regent, enväldig, abdikera, konvertera, utskrivning, indelningsverket, reduktionen, snapphanar och förmyndarregering

 

 Du kommer att få visa vad du kan genom;

 • skriftliga och muntliga frågor.
 • de texter du skriver och de samtal du för i mindre grupper under lektionstid.

 

Matriser

Hi
Stormaktstiden

På väg
E-nivå
C- nivå
A-nivå
Du har faktakunskaper om händelser, gestalter, kulturmöten och utveckling inom olika områden.
Du har godtagbara faktakunskaper.
Du har goda faktakunskaper.
Du har mycket goda faktakunskaper.
Du kan med hjälp av dina faktakunskaper jämföra och resonera om orsaker till och konsekvenser av händelser och förändringar.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Du har kunskap om vilka olika källor som finns från den här tiden.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och för resonemang om källornas användbarhet.
Du kan dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang.
Du kan dra utvecklade slutsatser och föra utvecklade resonemang.
Du kan dra välutvecklade slutsatser och föra välutvecklade resonemang.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och du kan resonera om varför händelser och personer beskrivs olika av olika personer. (Kunna se utifrån olika perspektiv)
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Du kan förklara och använda historiska begrepp.