👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is England

Skapad 2021-02-02 09:07 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Film - This is England Läsförståelse Skrivuppgift
Grundskola 9 Engelska
Filmen This is England Läsförståelse Skrivuppgift

Innehåll

 

Vi kommer under veckorna 2 - 9 arbeta med filmen This is England. Ni kommer få genomgångar kring innehållet i filmen och om vissa grammatiska strukturer. Ni ges möjlighet att diskutera/prata i par och grupper utifrån nyckelfrågor kopplade till filmen. Ni ska också arbeta enskilt med att förbereda er till en skrivuppgift som ni ska göra i slutet av perioden. Ni kommer få möjlighet att utveckla er text utifrån givna kommentarer vilket innebär att ni kommer skriva under 2 lektionstillfällen.

 

Utöver detta kommer ni få göra en läsförståelsetest.

 

Uppgifter

 • Se och förstå filmen

 • Läsförståelse

 • Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Se och förstå filmen

F
E
C
A
VAD: Se och förstå innehållet/handlingen i filmen
Insats krävs
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer

En
Skrivuppgift

F
E
C
A
Formulera sig i skriftliga framställningar i olika genrer
VAD användning av adjektiv korrekt ordföljd ordbildning korrekt användning av oregelbundna verb i olika temaformer användning av olika synonym och antonym för variation
Insats krävs.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Uttrycka sig i skriftlig interaktion i olika sammanhang med anpassning till syfte, mottagare och situation
VAD användning av konjunktioner för smidiga övergångar kongruens (verb-predikat) ordföljd
Insats krävs.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat.
Eleven uttrycker sig även med visst flyt och i någon mån anpassat.
Eleven uttrycker sig även med flyt och viss anpassning.
Välja och använda sig av strategier som förbättrar den skriftliga interaktionen.
VAD hur du har använt dig av mina kommentarer för att utveckla/förbättra din text
Insats krävs.
Eleven väljer och använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar den skriftliga interaktionen.
Eleven väljer och använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar den skriftliga interaktionen.
Eleven väljer och använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar den skriftliga interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt

En
Läsförståelse

F
E
C
A
Förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter och olika medier i olika genrer.
VAD se och förstå innehållet/handlingen i filmen
Insats krävs.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer